Ad 2. SŁOWA-Wartości: ( - z Obrazu-na zielonym tle )

A. Wybrane z Katechizmu Kościoła Katolickiego - (z kol.po lewej stronie Krzyża):
  3. cnoty boskie:
 1. WIARA
 2. NADZIEJA
 3. MIŁOŚĆ

  4. cnoty kardynal.
 4. Roztropność
 5. Sprawiedliwość
 6. Męstwo
 7. Umiarkowanie

  7. darów Ducha Św.
 8. Bojaźń Boża
 9. Mądrość
 10. Męstwo
 11. Pobożność
 12. Rada
 13. Rozum
 14. Umiejętność

  12. owoców Ducha Św.
 15. cierpliwość
 16. czystość
 17. dobroć
 18. łaskawość
 19. miłość
 20. POKÓJ
 21. skromność
 22. uprzejmość
 23. wesele
 24. wierność
 25. wspaniałomyślność
 26. wstrzemięźliwość

 27. 10 p.B. ... ....... (10 przykazań Bożych)
 28. 8 bł. .... .... (8 błogosławieństw)
 29. 7 u.M. ....... ....... (7 uczynków miłości, co do duszy i co do ciała)
 30. 6 p.W. ... ... (6 prawd wiary)
 31. 5 p.K. ..... (5 przykazań kościelnych)
 32. 3. uczynki Miłosierdzia ( - MODLITWA, post, jałmużna - )
 33. 2 p.M. . . (2 przyk.Miłości)

  B. Pozostałe - alfabetycznie-z kol. po prawej stronie Krzyża
  kol. I. - (patronat - umowny) Św. Piotra
 34. adekwatność
 35. adoracja
 36. akceptacja
 37. anielskość
 38. apostolstwo
 39. aromat
 40. artyzm
 41. asceza
 42. asertywność
 43. aspiracje
 44. atencja
 45. autentyczność
 46. autoanaliza
 47. autorytet
 48. bezinteresowność
 49. bezpieczeństwo
 50. bezpośredniość
 51. bezstronność
 52. błaganie
 53. błogosławieństwo
 54. bohaterstwo
 55. braterskość
 56. budowanie
 57. celowość
 58. charyzmat
 59. cichość
 60. ciekawość-zdrowa
 61. cierpienie-w krzyżu
 62. cnota /-liwość
 63. cześć
 64. człowieczeństwo
 65. czucie (i wiara)/
 66. czujność-czuwanie

  II. - Św. Jana

 67. czułość
 68. czytelność
 69. dalekowzroczność
 70. dar
 71. darmowość
 72. dbałość
 73. DEKALOG
 74. delikatność
 75. dialog
 76. dobre: słowo,wola
 77. DOBRO
 78. dobroczynność
 79. dobroduszność
 80. dobrowolność
 81. dociekliwość
 82. dogłębność
 83. dojrzałość
 84. dokładność
 85. domatorstwo
 86. domyślność
 87. dowartościowanie
 88. duchowość
 89. duszpasterstwo
 90. dyplomacja
 91. dyscyplina
 92. dyskrecja
 93. dyskusja
 94. dyspozycyjność
 95. dystyngcja
 96. dziecięcość
 97. dziedzictwo
 98. dzielność
 99. dziękczynienie

  III. - Św. Jakuba

 100. edukacja
 101. ekspijacja
 102. ekspresja
 103. ekumenizm
 104. elegancja
 105. elokwencja
 106. empatia
 107. energiczność
 108. entuzjazm
 109. eschatologia
 110. estetyka
 111. etyczność
 112. EUCHARYSTIA
 113. ewangeliczność
 114. fachowość
 115. fascynacja
 116. formacja
 117. funkcjonalność
 118. godność
 119. gorliwość
 120. gospodarność
 121. gościnność
 122. grzeczność
 123. gustowność
 124. gwarancja
 125. harmonijność
 126. hart
 127. heroizm
 128. hierarchia
 129. hiperdulia
 130. hojność
 131. honor
 132. humanitaryzm

  IV. - Św. Andrzeja

 133. humanizm
 134. humor
 135. ideały
 136. improwizacja
 137. informacja
 138. inicjatywa
 139. inspiracja
 140. integralność
 141. intencja
 142. intonacja
 143. Intronizacja
 144. intuicja
 145. intymność
 146. inwencja
 147. jasność
 148. jedność
 149. jednoznaczność
 150. kapłaństwo-i powsz.
 151. katechizacja
 152. kierownictwo -duch.
 153. klarowność
 154. koleżeńskość
 155. kompetencje
 156. komplementarność
 157. komunia
 158. komunikatywność
 159. koncept
 160. konsekwencja
 161. konstruktywność
 162. konstytutywność
 163. konsultacja
 164. kontemplacja
 165. konwersacja

  V. - Św. Filipa

 166. koordynacja
 167. kreatywność
 168. kultura
 169. kunszt
 170. liryczność
 171. litość
 172. liturgia
 173. logika
 174. lojalność
 175. ład
 176. łagodność
 177. ŁASKA BOŻA
 178. macierzyństwo
 179. maryjność
 180. marzenia
 181. mądrość
 182. mediacja
 183. medytacja
 184. merytoryczność
 185. metodyczność
 186. męczeństwo
 187. milczenie
 188. MIŁOSIERDZIE
 189. misterium
 190. mistyka
 191. misyjność
 192. moralność
 193. motywacja
 194. muzyka-lność
 195. nabożeństwo
 196. namysł
 197. naród /-owość/
 198. naśladowanie

  VI. - Św. Tomasza

 199. natchnienia
 200. naturalność
 201. nawiedziny
 202. nawrócenie
 203. nostalgia
 204. obdarowywanie
 205. obecność
 206. obiektywizm
 207. objawienie
 208. obowiązkowość
 209. obrona
 210. oczekiwanie
 211. oczytanie
 212. oddanie
 213. odporność
 214. odpowiedniość
 215. odpowiedzialność
 216. odpowiedź
 217. odwaga
 218. odwiedziny
 219. ofiarność
 220. ofiarowanie
 221. oględność
 222. ogłada
 223. ojcostwo
 224. opanowanie
 225. Opatrzność
 226. opiekuńczość
 227. opinia
 228. optymizm
 229. orędownictwo
 230. orientacja
 231. osąd

  VII. - Św. Bartłomieja

 232. ostrożność
 233. oszczędność
 234. otucha
 235. otwartość
 236. owocność
 237. ożywienie
 238. pamięć
 239. pasja
 240. patriotyzm
 241. pedagogia
 242. pewność
 243. pielęgnacja
 244. pielgrzymowanie
 245. pietyzm
 246. PIĘKNO
 247. pilność
 248. planowość
 249. płomienność
 250. pocałunek
 251. pochwała
 252. pocieszenie
 253. podziękowanie
 254. podziw
 255. pogoda ducha
 256. pojednanie
 257. POKORA
 258. pomoc -niczość
 259. pomysłowość
 260. pomyślność
 261. poprawność
 262. porozumienie
 263. porządek
 264. posłannictwo


 265. VIII. - Św. Mateusza

 266. posłuszeństwo
 267. postanowienia
 268. poszanowanie
 269. poszukiwanie -dobra
 270. pośrednictwo
 271. poświęcenie
 272. potwierdzenie
 273. pouczenie
 274. poufność
 275. powiernictwo
 276. powinność
 277. powitanie
 278. powołanie
 279. powszechność
 280. powściągliwość
 281. pozdrowienie
 282. poznanie
 283. pozytywność
 284. pożyteczność
 285. praca -i nad sobą
 286. pracowitość
 287. pragnienie (-a)
 288. praktyczność
 289. PRAWDA
 290. prawdomówność
 291. prawość
 292. profilaktyka
 293. promienność
 294. propozycja
 295. prostolinijność
 296. prostota
 297. prośba
 298. protagonizm


 299. IX. - Św.Jakuba-s.Alfeusza

 300. pryncypialność
 301. prywatność
 302. przebaczenie
 303. przejrzystość
 304. przemiana
 305. przezorność
 306. przychylność
 307. przygotowanie
 308. przyjaźń/-ość/
 309. przykład
 310. przylgnięcie
 311. przynaglenie
 312. przynależność
 313. przypomnienie
 314. przystępność
 315. przytomność
 316. przywitanie
 317. przyzwoitość
 318. punktualność
 319. radość
 320. realizm
 321. refleksja
 322. rehabilitacja
 323. rekolekcje
 324. rekreacja
 325. religijność
 326. rodzinność
 327. rozmowność
 328. rozsądek
 329. rozumność
 330. rozważanie
 331. rozważność
 332. RÓŻANIEC


 333. X. - Św.Szymona-Gorliwego

 334. rycerskość
 335. rzetelność
 336. SACRUM
 337. SAKRAMENT/y/
 338. samodzielność
 339. samokontrola
 340. schludność
 341. sens /-owność/
 342. sentyment
 343. serdeczność
 344. skojarzenia
 345. skrucha
 346. skupienie
 347. słowność
 348. SŁOWO-BOŻE
 349. służebność
 350. smutek
 351. solidarność
 352. solidność
 353. spojrzenie
 354. spokój
 355. spontaniczność
 356. spostrzegawczość
 357. Spotkanie
 358. spójność
 359. stałość
 360. stanowczość
 361. subtelność
 362. sugestia
 363. SUMIENIE -ność
 364. suwerenność
 365. sympatia
 366. synostwo


 367. XI. - Św.Judy-brata Jakuba

 368. systematyczność
 369. szacunek
 370. szczerość
 371. szczęście
 372. szczodrobliwość
 373. szlachetność
 374. sztuka
 375. ślub /owanie/
 376. śmiałość
 377. śpiew
 378. świadectwo
 379. światłość
 380. świętość
 381. świętowanie
 382. tajemnica
 383. takt-delikatność serca
 384. terminowość
 385. testament
 386. tęsknota
 387. tkliwość
 388. towarzystwo
 389. tożsamość
 390. tradycja
 391. transcendencja
 392. troskliwość
 393. trud
 394. trwałość
 395. trzeźwość
 396. twórczość
 397. ubóstwo
 398. uczciwość
 399. uczuciowość
 400. uczynność/-ki


 401. XII. - Św. Macieja

 402. uduchowienie
 403. ufność
 404. ukojenie
 405. umiejętności
 406. umocnienie
 407. uniżenie
 408. upomnienie
 409. uporządkowanie
 410. urzeczenie
 411. usłużność
 412. uśmiech
 413. uważność
 414. uwielbienie
 415. uzdrowienie
 416. wdzięczność
 417. weryfikacja
 418. wiarygodność
 419. wiedza
 420. wielkoduszność
 421. wieloaspektowość
 422. wnikliwość
 423. WOLA BOŻA
 424. wolność
 425. wolontariat
 426. wrażliwość
 427. wskazanie
 428. wspólnota
 429. współcierpienie
 430. współczucie
 431. współpraca
 432. wstawiennictwo


 433. XIII. - Najśw. Maryi Panny

 434. wstydliwość
 435. wybór /-y/
 436. wychowanie
 437. wyciszenie
 438. wyczucie
 439. Wydarzenie
 440. wyjaśnienie
 441. wykształcenie
 442. wymagania
 443. wynagrodzenie
 444. wyobraźnia
 445. wyrazistość
 446. wyrozumiałość
 447. wyrzeczenie
 448. wysłuchanie
 449. wytrwałość
 450. wyzwolenie
 451. wyżywienie
 452. wzniosłość
 453. wzrastanie
 454. wzruszenie
 455. zaangażowanie
 456. zachęta
 457. zachwyt
 458. zadanie
 459. zadośćuczynienie


 460. XIV. - Św. Wojciecha

 461. zadziwienie
 462. zamiłowanie
 463. zapał
 464. zapobiegliwość
 465. zaproszenie
 466. zapytanie
 467. zaradność
 468. zastanowienie
 469. zaufanie
 470. zawierzenie
 471. zażenowanie
 472. zbawienie- cel ż.
 473. zdecydowanie
 474. zdrowie
 475. zdumienie
 476. zgoda /-ność
 477. zmysł-religijny
 478. zorganizowanie
 479. zrozumienie
 480. zrównoważenie
 481. żal
 482. żarliwość
 483. ŻYCIE
 484. życzenia
 485. życzliwość
 486. żywotność


 487. XV. - Św. Stanisława ( ostatnio zebrane)

 488. Byt
 489. cud
 490. chwała
 491. duma (ale nie pycha)
 492. gest
 493. głębia
 494. godło
 495. hymn
 496. istota
 497. kult
 498. list
 499. łzy
 500. obietnica
 501. patronat
 502. protest
 503. talent
 504. terapia
 505. ukłon
 506. uległość
 507. wiedza
 508. znak
 509. źródło
  . . .


 510. XVI. - Św. Jadwigi

 511. działanie
 512. funkcjonalność
 513. konktrtność
 514. retoryka (retoryczność)
 515. wyzwanie
 516. zaduma
  . . .


 517. Uwaga! . . . Powyższy wykaz Słów-Wartości dostępny jest na stronie www.serce2000.prv.pl
  . . . . . . . . . Wykaz tych słów zawarty jest też w OBRAZIE pt. "Kwiaty i Owoce w Ogrodzie Serca i Duszy", który można pobrać z powyższej strony www (wraz z opisem).