Ad 6. - Przypisy, Wykaz Źródeł, Inspiracje, Intencje, Tytuły, Pamiętajmy o Słowach ...

1. WYKAZ ŹRÓDEŁ:
[1] "Novo millennio ineunte"- Ojciec Św. Jan Paweł II,
[2] Pismo Św. St. i N. Testamentu
[3] Katechizm Kościoła Katolickiego
[4] Słownik współczesnego języka polskiego (W-wa,1996),
[5] Słownik wyrazów obcych (W-wa,1980),
[6] "Zmysł religijny" - Ks. L. Giussani (pp. r. X-XV),
[7] "Sprawiedliwość nie wystarczy"- Ks.S.Mrozek SJ (Nowy Sącz,1994r.),
[8] "Dar słowa"-Ks.Zb.Trzaskowski,
[9] "Modlę się do Ciebie Panie" - Modlitwy i rozważania dla studentów, Kraków 1982r,
[10] "Kochać i tracić"- L.Staff,
[11] "Modlimy się słowami poetów polskich",W-wa 1998,
[12] "W litanijnym śpiewie"-Ks.A.Zwoliński,
[13] "Nasz głos"-Śpiewnik CL,
[14] Karol Wojtyła-Poezje wybrane,
[15] "Radio Maryja",
[16] "Nasz Dziennik" (np. nr 301/2002r.),
[17] "Niedziela"

2. INSPIRACJE:
1/ Obchody Wielkiego Jubileuszu, pielgrzymki i nauczanie Ojca Św.,
2/ List Ojca Św.- "Novo millennio ineunte" (i zachęta: "Duc in Altum", a także do m.in. kontemplacji i umiłowania Chrystusa),
3/ Wspólne czytanie "Zmysłu religijnego" Ks.L.Giussaniego [6]-na cotygodniowych Szkołach Wspólnoty CL,
4/ Zasłyszana prośba P.Tosi-Katechetki do uczniów, aby podali 20 słów określających "MIŁOŚĆ",
(i moja cicha, i dość długa refleksja: a co ja bym podał ?), ...

3. INTENCJE: Są wskazane m.in. przez psalmy i strzałki (na Obrazie),
a także jako:
a/ Moja odpowiedź - dar serca dla Boga i Maryi na III-cie Tysiąclecie.
b/ Nasza droga do Boga w III-cim Tysiącleciu - drogą wskazaną przez:
JEZUSA CHRYSTUSA, Najśw.Maryję, Św. Apostołów i Kościół.

4. PRZYPISY:
P.S./1/
KOCHANI ! Ten OBRAZ zawiera największe me skarby, skarby SERCA i DUSZY (naszego "JA") - i nie jest zamkniętym. Wiele słów-"kwiatów i owoców" czeka jeszcze na odkrycie. Spróbujmy je odkryć i polubić taki "Ogród". Proszę o refleksję, uważność, wyczulenie na słowa - "kwiaty" w sobie i w "świecie" - tak aby Królestwo Boże rosło w nas, i wokół na
Jeśli którekolwiek z wybranych słów ("kwiatów i ...") budzi wątpliwości, proszę o interpretację w świetle wiary i miłości oraz w duchu załączonej w otulinie "Ogrodu" poezji. Może w kolejnym roku (latach), gdy z pomocą Was i Ducha Św., Bóg ześle nam "deszcz czystych słów" - zakwitną nowe, piękniejsze "kwiaty" - "co w niebo rosną !". Proszę o pomoc w uzupełnieniu "kwiatów i owoców" w tym "Ogrodzie"- w kolumnie XVI i ew.dalszych] (przez "e-maile" lub wpisy do Księgi Gości). A może niektóre słowa lepiej pominąć? Proszę nie obawiać się, że zabraknie miejsca na nowe słowa. "Ogród" ten łatwo można rozszeżyć (w kierunku wschodnim). A na patronów mam nadzieję, że cierpliwie będą czekać: Św. Wojciech, Św. Stanisław, Św. Jadwiga, ... Proszę o wnikliwość w tym doborze "czystych słów-kwiatów" oraz o pomijanie słów "niby-kwiatów", które m.in. w swej definicji słownikowej odwołują się do innych, jeszcze mniej jasnych, mniej "czystych" słów (np. inteligencja- błyskotliwie-efektowny-riposta- atak ?). Niech "Ogród" ten przedstawia najgłębsze pragnienia naszych serc. Niech będą to słowa -"kwiaty", których zdrowe serce i dusza pragną oraz czują i rozumieją wprost (ew. korzystając tylko z krótkiej definicji słownikowej), bez potrzeby wyszukanego określania, np. za pomocą tzw. "testów". Niech ma przy tym miejsce: "Czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko" - /A. Mickiewicz-"Romantyczność"/. Odpowiadając na słowa Ojca Św. z 12.05.2002r. i zachętę "Wypłyń na głębię oceanu informatyki" oraz "Internet-nowe forum głoszenia Ewangelii" mam nadzieję, że "OBRAZ" ten ukaże się w prasie katolickiej (a może nie tylko ...) oraz, że zostanie upowszechniony w internecie.
Można pobrać ten OBRAZ pod adresem: www.serce2000.prv.pl ).
Proszę o "e-maile" (z propozycjami nowych słów, ew. z uwagami o OBRAZIE i stronie www) --- na adres: janpiech@cl.opoka.org.pl

P.S./2/: Dlaczego w ost.chwili umieściłem swoje nazwisko i miejscowość ? - pp. Mt.10,32 -fragm.z Ewangelii usłyszanej w czasie Mszy Św. 23.06.2002r.
P.S./3/: Proszę o wybaczenie osobistej interpretacji załączonych tekstów i wierszy- Autor
P.S./4/: I ja staję w obronie: Krzyża,WIARY i Sacrum,Pokoju, Życia, pięknej MIŁOŚCI, Rodziny i Radia Maryja-Autor
P.S./5/: Dziś, tj. 2.01.2003 r. wysłuchałem z zainteresowaniem w Radiu Maryja pierwsze z cotygodniowych, czwartkowych rozważań o duchowości pt. "Duc in Altum" - Ks. Prof. Marka Chmielewskiego z KUL. Polecam serdecznie wszystkim! Bóg zapłać !

5. TYTUŁY OBRAZU [arkusza] (wiele tytułów - jako b.krótki opis):
1/ Kwiaty i Owoce w Ogrodzie Serca i DUSZY:
2/ "Ogród Przedziwny"(p.w.L.Staffa) - Przedziwne SERCE:
3/ ZWIERCIADŁO dla naszego SERCA i DUSZY:
4/ Moja (Nasza) ŚWIĄTYNIA ! (1Kor 3,16-17) :
5/ A r ka Słów - na III-cie Tysiąclecie:
6/ Imiona Miłości - w świetle 2 przykazań Miłości (Łk 10,25-27):
7/ Moje Świadectwo - ma Synteza Wiary:
8/ Brońmy Krzyża! Brońmy Życia! Brońmy Wartości:
9/ "BÓG jest MIŁOŚCIĄ" (1J 4, 16):
10/ Mój Testament: lub Twój własny tytuł:

6. PAMIĘTAJMY o MODLITWIE i SŁOWACH :
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. , Ojcze Nasz ... , Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, ... , Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św. ...!, Amen !,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !, Alleluja !, Pan mój i Bóg mój, Bogu chwała!, Króluj nam Chryste - zawsze i wszędzie!, Jezu ufam Tobie !, ... ,

Zdrowaś Mario... , Ave Maryja!, Przyjdź Duchu Św.- przyjdź przez Maryję, Maryjo - prowadź !, fiat , ... ,
"O Maryjo bez grzechu poczęta - módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, ... ", ... ,

Mamo ... , Tato ... , dzień dobry!, jak się czujesz ?, czy mogę Ci pomóc?,
proszę, dziękuję, przepraszam, witam ... , cześć!, chętnie, dlaczego ?, dziś !, kocham Cię /Was/,
Bóg zapłać, Zostań /cie/ z Bogiem, Szczęść Boże! , ... .


7. Pierwodruk OBRAZU - wydrukowano w Salonie Komputerowym "PEN-KOM" w Kamiennej Górze, w formacie: A3, A2, A1 - na drukarce A3.

8. LEGENADA: np. MIŁOŚĆ, RÓŻANIEC - kwiaty (i owoce), wybrane spośród wielu, do bukietu dla ...

9. OPRACOWAŁ (w Excel 2000 -plik ok. 0,6 MB):
Janusz Piechowicz (lat 55, informatyk, członek Stow.Rodzin Katolickich, Ruchu CL /Komunia i Wyzwolenie/ ,) a także Nadzwyczajny Szafarz Komunii Św.(od XII.1997r.) - Diecezja Legnicka - Wielki Post 2001 oraz IV-VI i Adwent/2002r. i 2003r. ---

--- W 20 rocznicę Hołdu i Zawierzenia Matce Bożej w kościele p.w. Św.Macieja we Wrocławiu (dn. 28.05.1982 r.) --- oraz z okazji Jubileuszy:
10- lecia Diecezji Legnickiej,
5- lecia Wizyty Papieskiej w Legnicy i Ojczyźnie, i koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa,
i 15- lecia mego Sakramentu Małżeństwa,
oraz 50- lecia Sakramentu Małżeństwa mych Kochanych Rodziców: Marii i Antoniego (zaw. 26.12.1952 r.),
i 20-lecia istnienia Ruchu CL (Komunia i Wyzwolenie) w Polsce: 1983-2003r. (o Ruchu CL - pp. www.cl.opoka.org.pl)

--- jako wotum dziękczynne za otrzymane łaski, w tym za dar i łaskę osobistego udziału w Spotkaniach z Ojcem Św. w Legnicy, Częstochowie, Zakopanem, Ludźmierzu i Krakowie -
w 5 rocznicę Pielgrzymki Ojca Św. w 1997r. i wszystkie pozostałe Pielgrzymki
Ojca Św. Jana Pawła II
do Ojczyzny, w tym i Pielgrzymkę w 2002r. (do Krakowa i ...)
--- z wyrazami wdzięczności dla: Boga, Matki Najśw., Ojca Św. i całej Wspólnoty Kościoła,
w szczególności dla: Rodziców, Ks. St.Mrozka SJ, Przyjaciół z D.A. "Maciejówka", Ruchu CL i pozostałych Przyjaciół,
oraz Kochanej Żonie-Marysi z Dziećmi, i całej Rodzinie,

--- oraz jako WOTUM DZIĘKCZYNNE za niezwykły Jubileusz: 25-lecia PONTYFIKATU Ojca Św.-Jana Pawła II
- w Roku Różańca Świętego - Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Najświętszej - niech będą dzięki.

10. Pamiętajmy każdego dnia:
2000 lat temu żył i wzrastał Jezus Chrystus, który też żyje i teraz. Niech Wielki Jubileusz trwa w naszych sercach !

11. UWAGA: Arkusz (obraz) ten przeznaczony jest do bezpłatnego rozpowszechniania w Internecie (i poza nim).
Dla zainteresowanych możliwość pobrania tego obrazu (plik 0,6 MB w Excel 2000) pod adresem: www.serce2000.prv.pl

12. A.D. 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, ... , 2033, ...