Adres: www.serce2000.prv.pl
e'mail:janpiech@cl.opoka.org.pl
Autor:
Janusz Piechowicz
( - informatyk, lat 55, członek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Ruchu CL, a także od 1997r.- Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej, Diecezja Legnicka).

A. Daty ost. aktualizacji OBRAZU :
1/ 12.06.2004 r. - (dopisane kilka nowych słów-wartości, drobne korekty),
2/ 02.09.2005 r. - drobne poprawki uwzględniające kalendarz,
3/ 07.09.2005 r. - staranne dopracowanie niektórych szczegółów Obrazu ( - np. symbolu Różańca),
4/ 18.09.2005 r. - j.w. + poszeżenie tematu (segmentu) Słowa-WARTOŚCI - o kol. XVI i XVII .
5/ 04.10.2005 r. - dodanie symbolu róży dla Matki Bożej,
6/ 04.01.2006 r. - drobne poprawki uwzględniające kalendarz + dodanie symbolu Monstrancji i Eucharystii ( - na pamiątkę kończącego się za niedługo Roku Eucharystii. )
7/ 30.08.2010 r. - poprawki uwzględniające kalendarz + drobna zmiana w Obrazie.

B. Data ost. aktualizacji strony WWW:
1/ 27.04.2004 r. - dodanie Galerii Wizerunków i zdjęć oraz Księgi Gości,
2/ 02.09.2005 r. - jak w p. A.2 ,
3/ 08.09.2005 r. - poszerzenie Gł. Menu o nową opcję (okno) pt. "Pieśni" + uwzględnienie zmian z A.3 ,
4/ 18.09.2005 r. - uwzględnienie zmian z A.4
5/ 04.10.2005 r. - drobne korekty w Opisie Obrazu (i Strony www) oraz Przypisach + dodanie nowego wiersza (pt. Kocham to znaczy )
6/ 04.01.2006 r. - dodanie tytułów pieśni - do ich Listy w oknie pt. "Pieśni" + korekta kalendarza,
7/ 08.12.2008 r. - drobne poprawki uwzględniające kalendarz,
8/ 22/23.08.2009 r. - uwzględnie kalendarza (choć z opóźnieniem) i drobne korekty + 1. nowy wiersz,
9/ 30.08.2010 r. - j.w + wycofanie w.w wiersza.